MONTHLY LETTER FROM GOVERNOR RÉMY MANNES

March 2018

Beste Voorzitter,

Een recente peiling bij Rotariërs en Rotaracters heeft aangetoond dat 90% van de respondenten meer opleiding wensen en meer middelen om in contact  te treden met andere clubs.

De Voorzitters 2018/2019  worden binnenkort  uitgenodigd op de Presidents Elect

Training Seminar en de clubverantwoordelijken op de District Training Assembly.

Dat zijn niet  te missen gelegenheden om meer kennis te ontwikkelen over Rotary, haar structuren en mogelijkheden.

Rotary International en de Rotary Foundation zijn zeker complexe organisaties. Daar

staat  tegenover dat zij ontelbare modaliteiten aanbieden voor inzet en acties op tai van domeinen.

Eike club en eike Rotariër kunnen er inspiratie vinden.

Deze opleidingsvergaderingen  zijn ook een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met andere clubs en Rotariërs, vriendschappen te sluiten en gemeenschappelijke activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld in het kader van de zones, met bijstand van de AG's.

Ikkijk ernaar uit u daar te mogen ontmoeten. Inalle vriendschap.

 

Chère Présidente, Cher Président,

Un sondage récent  réalisé auprès de Rotariens et de Rotaractiens a montré que 90% des répondants souhaitaient  davantage de formation et de moyens pour entrer·en contact avec d'autres clubs.

Les Présidents 2018/2019 sont invités à participer prochainement au Presidents Elect

Training Seminar et les dirigeants de club à la District Training  Assembly.              .

Voilà des opportunités à ne pas manquer pour développer la connaissance du Rotàry,'de ses structures et de ses possibilités.

Le Rotary International et la Rotary Foundation sont certes  des organisations complexes mais en revanche, elles offrent d'innombrables  modalités d'engagement et d'actions dans de nombreux domaines.

Chaque club et chaque Rotarien peuvent y trouver  leur inspiration.

Ces réunions de formation sont aussi une excellente  occasion de faire la connaissance d'autres clubs et Rotariens, de développer l'amitié et d'entreprendre des activités communes, par exemple dans le cadre des zones avec l'assistance  des AG's.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Très amicalement.

Rémy Mannès

DG 2170


Documents attached